Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Możesz włączyć się w zbiórkę finansową, poprzez szybką darowiznę na naszej stronie internetowej (formularz poniżej) lub wykonując przelew tradycyjny bezpośrednio na konto „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY”, która zajmie się przekazaniem Twojej darowizny potrzebującym na Kresach.

FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY
Santander Bank Polska S.A. 4 Oddział we Wrocławiu
Nr konta (PLN): : 26 1090 2590 0000 0001 3751 6623
Z dopiskiem „Polak z Sercem”


Dla darowizn przekazywanych w USD oraz EUR:

Posiadacz: „FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY” Waluta: USD
IBAN: PL51109025900000000137516658 Kod SWIFT banku: WBKPPLPP

Posiadacz: „FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY” Waluta: EUR
IBAN: PL03109025900000000137516649 Kod SWIFT banku: WBKPPLPP

Zadanie „Polak z Sercem" jest dofinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023".
Zadanie realizowane jest w okresie 01.07.2023 - 31.12.2023 na terenie Polski, Ukrainy, Litwy oraz Białorusi, gdzie przebywają Polacy.
Grupą docelową są ludzie młodzi, polskiego pochodzenia wraz z rodzinami, zamieszkujący tereny tych państw.
Akcja ma na celu wsparcie Polaków mieszkających na Kresach, którzy przez sytuację polityczno-gospodarczą żyją w warunkach ubóstwa.