Wybierz termin i godzinę swojej modlitwy w imię pokoju wypełniając poniższy formularz.


 • Dzień modlitwy
  Imię
 • 2022-11-08
  FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY
 • 2022-11-11
  Adam
 • 2022-11-16
  Agnieszka
 • 2022-11-17
  Michał
 • 2022-11-18
  Marian
 • 2022-11-26
  Maria
 • 2022-12-01
  Iz
 • 2022-12-05
  Adam
 • 2023-05-23
  Paweł

Zadanie „Polak z Sercem" jest dofinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023".
Zadanie realizowane jest w okresie 01.07.2023 - 31.12.2023 na terenie Polski, Ukrainy, Litwy oraz Białorusi, gdzie przebywają Polacy.
Grupą docelową są ludzie młodzi, polskiego pochodzenia wraz z rodzinami, zamieszkujący tereny tych państw.
Akcja ma na celu wsparcie Polaków mieszkających na Kresach, którzy przez sytuację polityczno-gospodarczą żyją w warunkach ubóstwa.