Gdzie znaleźć pomoc?


Nasza pomoc na Kresach jest możliwa dzięki wsparciu naszych partnerów.

Szczegóły pomocy na danym terenie uzyskasz kontaktując się z:

BIAŁORUŚ

LITWA

 • Fundacja Aniołów Miłosierdzia
 • ul. Augustyna Locciego 5
 • 02-928 Warszawa
 • Nr tel.: +48 22 112 51 62
 • E-mail: fundacja@aniolowie.org
 • Adres Hospicjum dziecięcego:
 • Rasų 4, LT-11350 Wilno

UKRAINA

 • Caritas spes
 • Misja religijna "Caritas-Spes"
 • Archidiecezji Lwowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego
 • ul. Vinnichenka 32, Lwów, 79008
 • Tel: +38 (032) 235-06-44
 • faks: +38 (032)235-06-45
 • E-mail: caritasspeslviv@gmail.com

Zadanie „Polak z Sercem" jest dofinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023".
Zadanie realizowane jest w okresie 01.07.2023 - 31.12.2023 na terenie Polski, Ukrainy, Litwy oraz Białorusi, gdzie przebywają Polacy.
Grupą docelową są ludzie młodzi, polskiego pochodzenia wraz z rodzinami, zamieszkujący tereny tych państw.
Akcja ma na celu wsparcie Polaków mieszkających na Kresach, którzy przez sytuację polityczno-gospodarczą żyją w warunkach ubóstwa.