„Polak z Sercem dla pokoju”
to akcja charytatywna, której celem jest pomoc osobom dotkniętym obliczem wojny na Ukrainie.
Część tych osób pozostawiła swój dobytek i znalazła schronienie na terenie naszego kraju.
Wielu pozostało i każdego dnia walczą o pokój.

Włącz się w akcję i razem wyciągnijmy pomocną dłoń w stronę potrzebujących.

Jak włączyć się w akcję?

Jeśli chcesz pomóc w inny sposób – skontaktuj się z nami poprzez: kontakt@polakzsercem.pl,
bądź dzwoniąc na naszą infolinię.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów