Zostań koordynatorem akcji!

Przekaż darowiznę

Czujesz, że Twoja grupa, wspólnota lub organizacja ma duży potencjał, który można wykorzystać? Zacznij razem z nami koordynować akcję Polak z Sercem w swoim regionie lub środowisku lokalnym.

Nie czekaj, napisz do nas już DZIŚ! kontakt@polakzsercem.pl

Zadanie „Polak z Sercem" jest dofinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023".
Zadanie realizowane jest w okresie 01.07.2023 - 31.12.2023 na terenie Polski, Ukrainy, Litwy oraz Białorusi, gdzie przebywają Polacy.
Grupą docelową są ludzie młodzi, polskiego pochodzenia wraz z rodzinami, zamieszkujący tereny tych państw.
Akcja ma na celu wsparcie Polaków mieszkających na Kresach, którzy przez sytuację polityczno-gospodarczą żyją w warunkach ubóstwa.