Wyślij SMS charytatywny

Przekaż darowiznę

Smartfony stały się nieodłączną częścią naszego życia. Możesz je wykorzystać, czyniąc dobro! Wyślij SMS o treści

KRESY
na numer 72052 (2,46 zł z VAT) Zachęć swoich znajomych do tego samego! To kolejny sposób, w jaki możesz przekazać pomoc i zaangażować się w akcję.

Zadanie „Polak z Sercem" jest dofinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023".
Zadanie realizowane jest w okresie 01.07.2023 - 31.12.2023 na terenie Polski, Ukrainy, Litwy oraz Białorusi, gdzie przebywają Polacy.
Grupą docelową są ludzie młodzi, polskiego pochodzenia wraz z rodzinami, zamieszkujący tereny tych państw.
Akcja ma na celu wsparcie Polaków mieszkających na Kresach, którzy przez sytuację polityczno-gospodarczą żyją w warunkach ubóstwa.