Podziel się z potrzebującymi Rodakami na Wschodzie!

Nasi darczyńcy:

Darczyńca Diecezja
MARIUSZ kaliska
ks. Paweł warmińska
Mateusz częstochowska
Klaudia płocka
Apostolstwo Dobrej Śmierci bydgoska
Martyna legnicka
Anna warszawsko-praska
Anna płocka
Małgorzata kielecka
Grzegorz wrocławska
Beata płocka
marcin łomżyńska
Tomasz lubelska
Jędrzej poznańska
Sylvia warszawska
Karolina kielecka
Monika kielecka
Agata gnieźnieńska
Jan zielonogórsko-gorzowska
Anna płocka
Robert legnicka
Amelia legnicka
teresa INNA
Adam tarnowska
Malgorzata szczecińsko-kamieńska
IZABELA włocławska
Agnieszka zielonogórsko-gorzowska
Dawid toruńska
Danuta gnieźnieńska
Anna warszawsko-praska
kamila kaliska
Arek warszawsko-praska
Kinga warszawsko-praska
Jadwiga łódzka
Ewa łódzka
Dorota drohiczyńska
Patrycja legnicka
Piotr warszawska
Kinga bielsko-żywiecka
Anna sosnowiecka
Barbara i Józef siedlecka
Olga krakowska
Kamil białostocka
Magdalena lubelska
Dariusz zielonogórsko-gorzowska
Krzysztof gnieźnieńska
BARBARA wrocławska
Denis szczecińsko-kamieńska
Radosław łódzka
Agata lubelska

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233
konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
09 1090 1753 0000 0001 4481 6857

 

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.