Projekt "Pomoc mobilna"

Ogłoszenie potrzebującego

Imię i Nazwisko:

Roman Raczko

Adres mailowy:

caritasgrodno@yandex.ru

Numer telefonu:

+375298301288

2022-11-10 14:29:22

Projekt "Pomoc mobilna"

Opis ogłoszenia:

“Mała” paczka żywnościowa - 30 st. “Duża” paczka żywnościowa - dla wielodzietnej rodziny-30 szt. Wyprawki do szkoły dla dzieci z biednych i/lub wielodzietnych rodzin- 10szt. Apteczka dla seniora- 10 szt. Środki higieny -15 Zakup po 10 drzewek owocowych (jabłonie, czereśni, gruszy, wiśnie) dla gospodarstwa wiejskiego - 15 szt. Zakup po kur niosek dla gospodarstwa wiejskiego -15 szt. Zakup lodówki -5 szt. Zakup pralki dla rodziny wielodzietnej - 5 szt. Zakup komputera dla dziecka z biednej rodziny - 5szt.

ID: 3

Zadanie „Polak z Sercem" jest dofinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023".
Zadanie realizowane jest w okresie 01.07.2023 - 31.12.2023 na terenie Polski, Ukrainy, Litwy oraz Białorusi, gdzie przebywają Polacy.
Grupą docelową są ludzie młodzi, polskiego pochodzenia wraz z rodzinami, zamieszkujący tereny tych państw.
Akcja ma na celu wsparcie Polaków mieszkających na Kresach, którzy przez sytuację polityczno-gospodarczą żyją w warunkach ubóstwa.