Podziel się z potrzebującymi Rodakami na Wschodzie!

Ścieżka rowerowa

Ścieżka rowerowa

Wytyczenie rodzinnej rekreacyjnej ścieżki rowerowej obok Rzymskokatolickiego Centrum Duszpasterskiego w Lubelli istniejącymi ciągami dróg. Projekt zawiera: przygotowanie tablicy informacyjnej i broszur z mapą tras, oznaczenie szlaków, ustanowienie drogowskazów oraz utworzenie punktów odpoczynku (stoliki i ławki).

Wartośc: 50.00 zł
  • -
  • +

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233
konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
09 1090 1753 0000 0001 4481 6857

 

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.