Podziel się z potrzebującymi Rodakami na Wschodzie!

Dzień wakacji dla młodzieży

Dzień wakacji dla młodzieży

Dobrze jest odpocząć w wartościowym środowisku. Wakacyjny wypoczynek z Ruchem Światło-Życie, to czas spotkania, dialogu, zabawy i modlitwy. Pomóżmy młodym zorganizować to wakacyjne spotkanie.

Wartośc: 90.00 zł
  • -
  • +

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233
konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
09 1090 1753 0000 0001 4481 6857

 

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.