Podziel się z potrzebującymi Rodakami na Wschodzie!

Regulamin

Zasady przekazywania darów – regulamin eDaromatu

 1. Darczyńcą na platformie eDaromat może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 2. Darowiznę na zakup produktów można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty elektronicznej.

 3. Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 4. Strona internetowa polakzsercem.pl jest prowadzona przez: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, tel: 570 753 770 e-mail: polakzsercem@ksm.org.pl

 5. Ceny podane na stronie są cenami uśrednionymi na podstawie stanu cen poszczególnych produktów obowiązujących na terenie Polski, Białorusi, Litwy i Ukrainy w chwili opublikowania niniejszego regulaminu.

 6. W przypadku zaspokojenia wybranego przez Darczyńcę celu Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania środków na inne cele w ramach akcji „Polak z sercem”.

 7. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Stowarzyszenia. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelew – płatność następuje przelewem na rachunek Stowarzyszenia

b) przelewy elektroniczne z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez Tpay.

 1. Szczegóły dotyczące procesu przekazywania darowizny (w tym prowizje) określają regulaminy operatorów, za pośrednictwem których Darczyńca przekazuje darowiznę.

 2. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy – prosimy o kontakt z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży (adres korespondencyjny: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, ul. Krasickiego 16, 05-070 Sulejówek lub mailowo: polakzsercem@ksm.org.pl).

 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Stowarzyszenia.

 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce Regulamin na stronie internetowej polakzsercem.pl .

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Stowarzyszenia.

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233
konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
09 1090 1753 0000 0001 4481 6857

 

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.